200-kommittén

 MINNESNOTERINGAR


15 aug. 2017
Sammanträde på Stadsbiblioteket

Närvarande: Anna Liv Jonsson, universitetet, Elisabet Claesson, Västgöta Nations Landskapsförening, Annika Strömblad, Uppsala kommun,
Jakob Piehl, Allm. Sången och Harald Bohlin, Gluntarnas Vänner (GV). 

  1. Foldern: Vi ändrade föreslagen dagordning och började med att diskutera foldern. Olika ändringsförslag framfördes. Anna och Jakob beslutar om utformningen men sänder ut till kommittén ett förslag för korrekturläsning.

  1. Rapport om vad som klargjorts sedan föregående möte och noteringar från detta möte föranledde ingen kommentar.

  1. Frågan om att ordna försäljning av Wennerbergmaterial 7 okt. i förhallen är inte avgjord men det verkar vara svårt att passa in detta i upplägget i övrigt för denna dag.

  1. Spridning av foldern: Vi fördelade uppgiften mellan oss.

  1. Nästa möte? Vi såg inget behov av ett ytterligare möte med kommittén men uppstår behov kan vi samlas på nytt.

  1. Slutord: Vi tackade varandra för gott och trevligt samarbete.

Harald 


Bil:
Kallelse
till 200-kommittén

PM om Vem gör Vad

Upprop till Sångare inför 2 okt


Närvarande:
Anna Liv Jonsson, universitetet, Elisabet Claesson, Västgöta Nations Landskapsförening, Jakob Piehl, Allm. Sången och Harald Bohlin, Gluntarnas Vänner (GV).
1. Kommittén accepterade tidigare utsänt förslag till föredragningslista. Anna informerade om planerna för universitetets firande 7 okt, som ännu inte är slutgiltiga.

2. Kommentarer till noteringar från föregående möte samt till PM med information om vad som hänt betr. då fattade beslut: bil 1-2. Kommittén hade inga kommentarer till dessa dokument.

3. Vill vi ha facklor? Vem betalar (c:a 17 kr styck inkl. moms.) Behövs väl 20-tal? Vem ansvarar för facklorna före och cfter marschen? Vem leder marschen? Elisabet erbjöd att Landskapsföreningen tar ansvar för facklorna. Curator curatorum tillfrågas om ansvar för tåget. Harald söker tillstånd från polisen för tåget och programmet vid statyn.

4. Krans? Talare? Curator curatorum tillfrågas om talare och krans.

5 Kan vi bjuda in antikvariat m fl att sälja Wennerbergrelaterade prylar i aulans förhall 7 okt? Frågan besvaras i samband med att universitetsledningen fastställer hur dagen ska utformas.

6. Info-foldern: Vi var överens om att den utöver förteckningen av vad som händer ska innehålla presentation av Wennerberg och hans gluntar (bild av W), av 200-kommittén och GV med resp .loggor. Universitetledningen bestämmer också upplaga. Kommittén hoppas på möjlighet att öka den om det visar sig att det behövs. Foldern bör läggas ut i Universitetshuset, Stadsbiblioteket, Carolina och andra större universitetsbyggnader, Turistbyrån, studentkårerna, nationerna m.m. Den bör också finnas på universitetets, kommunens, (särsk. Destination Uppsalas) och GV:s hemsidor, förhoppningsvis också på några körers hemsidor.

7. Glunt-sexan 2 okt: Vg tar 200:- per person för pytt och äppelkaka (som förhoppningsvis kan bytas ut mot en punschsmakande Wennerbergkaka, ev. med tillsats av ananas!). Därtill kommer kostnad för snaps och avec.

8. Kan Carolina ställa ut en del Wennerergmaterial i Gustavianum? Harald kollar.

9. Nästa möte? Tisdag 15 aug med kl. 13.00-15.00. Plats meddelas i samband med kallelsen.
            Harald

Bil:
6 juni 2917 Rapport till 200-kommittén

200-kommittén tredje mötet 12. 6. -17 S:t Olofsg 2, nedre botten