Bilder från 200-årsfirandet av
Gunnar Wennerbergs födelse

Wennerbergsfirande på 200-årsdagen 2 oktober 2017. Fackeltåg i regn från Västgöta nation till Wennerbergsstatyn i Carolinabacken med företrädare från Uppsala studentkår, Curatorskonventet, Västgöta nation (Wennerbergs egen nation) och Gluntarnas Vänner. Studentkårens ordförande, Curator Curatorum och Studentkårens vice ordförande hyllade Wennerberg med tal samt Adam Taube (dottersonson till Wennerberg) och hustru Liliane med en blomsterbukett. Västgöta nations manskör Korgossarna sjöng.
 

Vid Västgöta nation


Vid Wennerbergstatyn