EXAMENSSEXA PÅ EKLUNDSHOF


klicka på bilden för att se videon


 Enligt tradition framfördes Wennerbergs Examenssexa på Eklundshof innan Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV) efter årsmötet avnjuter just de rätter som omnämns i denna glunt. Den 30 maj 2010 var det bröderna Folke (pianist), Harald (Magistern) och Erland (Glunten) Bohlin som agerade med biträde av Ragnvald Johannes i den stumma, men viktiga, rollen som kyparen Petter.
 
På uppdrag av bestyrelsen för Glunt-Akademin, som då var en sektion av Eklundshofs Vänner och Väninnor, spelade Roland Ericson in detta framförande av de tre 70-plusarna. Den har producerats på hans bolag OpusOne.
Videon återges här med Roland Ericsons och aktörernas tillstånd.
 
Som framgår av hans glada dvd är det i högsta grad frågan om en liveinspelning, inte en detaljkontrollerad studioproduktion.

Vi hoppas att denna inspelning skall inspirera nya sångare/pianister till att engagera sig i gluntsång och även ta sig an Glunt No XXV!

 
Hela denna glunt tar ung. 8 minuter och DVD-n kostar 60:- plus porto. Den kan beställas från harald_bohlin@telia.com och kan enl. överenskommelse levereras vid GV:s sammankomster eller sändas per post.
 
Mer info om Examenssexan