Ur Davids Psalmer
Gunnar Wennerberg 1817-­1901
ur Davids Psalmer
(from The Psalms of David)
Malmö Chamber Choir
Soloists: Göran Stenlund, Bo Ohlgren, Anders Eriksson
Tom Ernst, piano
Conductor: Dan-Olof Stenlund
PRCD 9112
Skivan kan beställas från
https://naxosdirect.se/items/ur-davids-psalmer-13756

Textbilaga till cd-inspelning: “Ur Davids Psalmer. A selection from the Psalms of David by Gunnar Wennerberg. Malmö kammarkör. Conductor Dan-Olof Stenlund." Proprius  PRCD 9112. 1983.