GWs första svåra dag i UppsalaTryckt i Vintergatan 1901, omtryckt i Studentliv i Uppsala från 1600-talet till våra dagar. En memoarantologi, red. Erik Gamby.  Bokgillet, Uppsala tr. 1964.
Sven G. Svenson uppger i sin biografi att texten trycktes i Vintergatan 1894 som en del av ”Mina minnen” (not 5 till andra kap.)