Hur mådde Gunnar Wennerberg egentligen?


Det frågar sig hans ättling Adam Taube i sin senaste, mycket läsvärda bok ”Fjärran från Fyris.”.

Av de nio kapitlen handlar två om GW. Med hjälp av medicinsk expertis konstaterar Adam att GW med stor sannolikhet sedan ungdomen led av TBC, på den tiden kallad lungsot. Det ansågs då vara en sjukdom som förknippades med de lägre samhällsklasserna. När den drabbade någon i de högre samhälls-klasserna förtegs den så gott det gick. Så även i familjen Wennerberg. Kanske hade det försvårat för GW att vinna inträde i de fina salongerna, om det blivit känt att han led av denna sjukdom. Samma fördom hos Oscar II låg enligt Adam bakom att GW med buller och bång lämnade regeringen. Det kan tillfogas at denna befordringsstrid ledde till att två professorer vid Karolinska Institutet i protest mot kungens beslut avgick från sina tjänster.

Adam berättar om att någon bekant sa om Gluntarna: ”dom där duetterna som det är mycket roligare att sjunga än att lyssna till.” Adam kommenterar: ”I mitt tycke fångar denna karakteristik såväl hela den positiva dilettantismen som dess ibland negativa konsekvenser i ett nötskal.”

Ett annat kapitel handlar om hur GW kom att komponera musiken till vad som var tänkt att bli en nationalsång för South Carolina.

Andra kapitel handlar om Adams fars upplevelser i Ryssland 1918 och Adams egna minnen, allt mycket läsvärt även om det ligger utanför GVs bevakningsområde.

Boken kan beställas från Adam Taube Konsult, Luthagsesplanaden 16, 752 25 Uppsala för 150:- (inkl. porto). Den finns hos Studentbokhandeln och i Drottninggatans bokhandel, båda i Uppsala
Harald Bohlin