Mottot

På försättsbladet till textutgåvan har Wennerberg angivit följande motto, hämtat från den romerske skalden Martialis:

Quem recitas, meus est, o Fidentine, libellus.
Sed male cum recitas, incipit esse tuus.

Dvs: Den lilla bok som du reciterar, o Fidentinus, är min.
Men när du gör det illa, börjar den bli din.

Se även W:s Inledning s. 30 f.<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan