Stickspår

Världens äldsta gluntsångare? Wennerberg i en mordhistoria USA-släkten Glunt, Slagsmål på Storängen, Gluntar på 1500-talet, Norska dansbandet Gluntan, Pirum är en manskör sprungen Trondhjems Studentersangforening (TSS),   The Wennerberg male choir in USA, Gluntenpromenader, JO-spex om W., KTH-spex, Andra texter till melodin för Här är gudagott att vara”, Gluntgatan i Lidköping, Eklundshofs Vänner, Gluntens Drängar, Gunnar Wennerbergs resestipendium, glunten-intolerant, Povel Ramels Glunt 31, Frågesportsfråga.


Världens äldsta gluntsångare 
1995 kom ett vykort från Tokyo med följande text:
Det här måste väl vara det äldsta dokumentet betr. gluntsång! Jag tror de framför "Bror jag är ledsen vid livet, just jag..." men själva slutet "... då blir grönt i varendaste dal...." Det känns så.
Gunnar
   (handstilen är tveklöst Gunnar Tibells)

För den som vill få en mer tungusisk tolkning  står under kortet: Man and woman dancing, (terra-cotta tomb ornament). From Könan-mura. Ösato-gun. Saitama. Kofun Period, 6th-7th centuary. Tokyo National Museum.

Wennerberg i en mordhistoria
Gunnar Wennerberg figurerar i Carina Burmans roman ”Vit som marmor - ett romerskt mysterium”. Miljön är konstnärskretsar i Rom. Han nämns bland möjliga mördare men i slutet visar det sig vara en annan. Några citat: Han kallas där ”den artistiske dandyn” (s 266). På annat ställe står: ”Ett snille som är nog vansinnig att skriva Gluntarne kan säkert vara mordisk…. Jag tycker han ser liderlig ut. Det är nog det långa håret.” (s 267).  ”Gunnar Wennerberg – salongernas älskling” (s 281). ”Det var något barnsligt över Wennerbergs oförtäckta karriärism.” (s 300)
(a.a. Alb Bonniers Förlag 2006. Han inträder i handlingen s 114, 124, 137 ff)


I USA finns en släkt som heter Glunt.
De har en hemsida:  http://www.ancestry.com/facts/Glunt-family-history.ashx
De har givit ut: The Glunt Name in History. som presenteras på följande sätt: 

Meaning of the name: Possibly a variant of German Glund, a nickname for a noisy person, from Middle High German klunderen ‘to crash about’. The book is a customized book offering a unique blend of fascinating facts, statistics and commentary about the Glunt name. The book is just one of an entire series of family name books in the Our Name in History collection. Each book in the collection is printed on demand and is compiled from hundreds of millions of records from the world's largest online resource of family history, Ancestry.com. This particular book follows the Glunt family name through history and makes the perfect gift for your family members and anyone interested in the Glunt name. In the book you'll find out about where people with the Glunt last name originated. You may discover the countries and ports they left behind, the ships they sailed and more. You'll get a better idea of where people sharing the Glunt name settled and where they may reside today in the United States, Canada, England and other countries. You'll get all this information and much more in your Glunt family name book. If your last name is not Glunt, then check out our collection of nearly 300,000 family name books to find other available names in the series.
----------------------------------------------------------------

Slagsmål på Storängen, Tillinge

Vid Enköpings rådstuga den 6 maj 1581…..
…avhandlades ett slagsmål på Tillinge Storäng:

Hustru Margit, Olof Perssons hustru, samt Hustru Walborg, Anders Perssons fru, båda från "Humblesta" var inkallade för att de bevittnat slagsmålet. De berättade under ed att de hade slagit följe med Hans Klockare (från Tillinge) på väg hem från staden. På Storängen mötte de tre gluntar som hälsade på dem. Hans Klockare, som var drucken, tilltalade pojkarna men vad han sa hörde inte kvinnorna. Dessa svarade "Hansse tu ärst En skiön" varpå de gick sin väg. När Hans Klockare också kommit en bit på väg sa han: "Skal sådanna Ynglingar fixera En gammal garll", vände om och sprang efter dem. Han fick tag på den äldste av pojkarna och började hugga mot honom med en stor vedyxa. "Glunthen bar vp för sigh med sin yxe Och stegh wndan" men föll omkull. De andra två gluntarna, som såg att Hans kunde /skulle hugga yxan i deras fallne kamrat började kasta sten på klockaren. Det fick Hans Klockare att glömma sitt onda uppsåt och att börja springa undan, förföljd en bit av de två stenkastande pojkarna.

3 veckor efter denna händelse dog Hans Klockare. "Och tå wanckade pestilentie alle städes" står det noterat i ärendet. När han blev sjuk var han ute på "holmanar medh här hansses drengar" i samma socken, för att hugga timmer. Han blev sjuk under dagen och gick till "här Jogan på arnebergh" och bad om att få lov att gå och värma sig i dennes badstuga, eftersom han frös så mycket. Herr Jogan frågade honom då om han varit sjuk länge. Klockaren svarade att han blivit sjuk samma dag och före det hade han inte känt av något ont. Det sistnämda vittnade Per Skräddare om.

Detta vittnesmål tillsammans med de två kvinnornas berättelse föranledde rådsugurätten att i ärendet skriva "wårt stadz breff wppa til tinge wtij Trögden ther gluntarne skulle stå til Rätta". Vidare beskriver man att gluntarna var hemma i "Gåneesta" hos Mickel Olsson samt att två av dem dött vid samma tid som Hans Klockare - kanske dukade de alla alltså under av pesten?
Källa: Enköpings stads tänkeböcker 1540-1595 utgivna av Sven Ljung, häfte 2.

Det finns ett norskt dansband som kallas GLUNTAN. De skriver: ”Vi er et veletablert band i Norge som har holdt det igang siden 1965. Adressen till deras hemsida är http://www.gluntan.no/

Navnet ble i 1965 forandret fra faktisk å hete"GLUNTARNA" (den gang vi var en trio med visesang. Det var veldig viktig å ha et svensk uttrykk den gang da Hootenanny herjet) til GLUNTAN, som er et dialektisk uttrykk i Norge.

Ordet GLUNT  er betegnelsen på en "ung gutt"("guttonge",som vi sier)  og uttrykket er mye brukt i Norge idag på Helgelandskysten og nordover.

GLUNTAN blir da: Unge gutter(pojker)”


Pirum är en manskör sprungen Trondhjems Studentersangforening (TSS). Kören består av tjugo sångare, jämnt fördelade i fyra stämmor. Medlemmarna rekryteras varje år, uteslutande ur TSS. Sångarna är med i minst två år.
Repertoaren är ofta av humoristisk eller romantisk karaktär, och har genom åren utvecklats till en omfattande samling arrangemang med ett tidsspann från 1920-talet till nutid. Texterna är ofta nyskrivna eller omdiktade, och skrivs som regel av körens medlemmar tillsammans. (Google)


The Wennerberg male choir in USA
Den berömda USA-kören The Augustana College Choir fick sin nuvarande form 1931 genom sammanslagning av manliga Wennerberg- och kvinnliga Jenny Lindkören.

 Gluntenpromenaderna
Vad Glunten skulle ha blivit förvånad om han vetat att hans namn skulle komma att förknippas med ett sunt leverne!
I december 2009 invigdes nya centrala motionspromenader i Uppsala som kallas Glunten-promenaderna. Det är fem olika slingor med en längd av 1– 4 km, allt för att passa olika åldrar och behov. Motionsslingorna är tänkta att fungera som en arena för att stimulera till fysisk aktivitet genom följande uppmaning:
Genom daglig fysisk aktivitet minskar du risken för till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och övervikt, för att inte tala om humöret som blir glatt.
Det är så rätt, men kopplingen till Gluntens dagdrönarliv är paradoxal!

JO-spex om Wennerberg
Under kulturnatten 2007 framför JO i Alfvésalen spexet
Gunnar Wennerberg – en renässansman före sin tid
"Att Gunnar Wennerberg länge framstått som Sveriges mest underskattade universalgenier är väl inte någon nyhet. Men hur kommer det sig att en man som på kontinenten med självklarhet nämns i samma andetag som Da Vinci och Michelangelo i hemlandet reducerats till en duettkomponerande skolpolitiker?
Denna och många, många andra frågor kommer att lämnas obesvarade när Sällskapet för Wennerbergforskning, i samarbete med den 100-årsjubilérande JuvenalOrden, bjuder in till symposium å Alfvénsalen kl. 20.30 och 22.00. Fri entré.
För eventuella frågor, kontakta pressansvarig Mikael Gidhagen på mikael@gidhagen.se"

Pancho Villa eller Krig, kvinnor och glass
Gästspel av Kårspexet vid Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, inspelat på Södra teatern 5 december 1982. Annons (DN 1982-12-05), notis (UNT 1983-03-15), recensioner: (DN 1982-12-11, SvD 1982-12-12)

Studentspex som utspelar sig i Mexiko kring gerillaledaren Pancho Villa och andra karaktärer, bl a begravningsentreprenören Rigor Mortez, godsägaren J.R. Diaz och dennes underhuggare Huerta, kvinnorna Ramona och Dolores samt invånare i byn Santa Basco. Musiken består av gluntar, verk av t ex Bach, Mozart och Povel Ramel samt har hämtats från (tv-serien?) Dallas.
Speltid: 2 tim., 18 min. Finns på Svensk MediaDataBas, kompaktkassett R05-0941--0942 

Andra texter till melodin för "Här är gudagott att vara":
 (någon haltar kanske - men man kan glida lite…)

 1. Fjäriln vingad
 2. Clementine
 3. Beethovens nia
 4. Elvira Madigan
 5. Halta Lotta
 6. Kovan kommer
 7. Amanda Lundbom
 8. 34:an
 9. Jag var aldrig vart på snusen
 10. Gotländsk sommarnatt
 11. Öppna Landskap

sammanställt av  Elisabeth och Anders H. WiGluntgatan i Lidköping
En liten hälsning från Lidköping som jag passerade häromdagen.
Kunde inte låta bli att fotografera den här lilla gatstumpen… :-) Inga

”Gluntens Drängar”
Blanda inte ihop Gluntarnas Vänner och Wennerbergs Vänner med ”Gluntens Drängar”! Det är ett sällskap i Uppsala som presenterar sig på följande sätt: ”Sångsällskapet Orphei Drängar, OD, är en känd upsaliensisk manskör. Gluntens Drängar, GD, är en okänd upsaliensisk manskör. Frågan är om GD kan kallas kör. Vi är två glada amatörer, vissa skulle kalla oss klåpare. Men det vi inte har i talang, tar vi igen i glädje. Medan OD stämmer sina strängar och knäpper till Apollos pris, sjunger vi Gluntens pris. Den Evige Studenten. OD är apolloniskt, det är konstfärdigt framförda sånger. GD däremot är dionysiskt, det är yvigt och skråligt. Kanske blir vi bättre med tiden? Kanske inte. Det gör detsamma. Vi är alla Zeus söner. Både de äkta och de oäkta!”

Gunnar Wennerbergs resestipendium
Sedan alla utgifter för statyn i Slottsbacken och dess fundament mm betalats och en fond skapats för underhåll av statyn kunde kommittén överlämna överskottet till Uppsala studentkår att användas som ett stipendium för en medlem av Allmänna Sången. Det uppgick till
11 464 kr 60 öre (drygt 500 000:- i dagens penning-värde).
Våren 2017 utlystes ”ett eller flera stipendier om sammanlagt 407 280 kr, till studerande kårmedlem som i utlandet ”önska idka konsthistoriska alt. musikaliska studier av vetenskaplig art.” Studierna ska omfatta minst en termin.”
Ett år senrre utlystes sammanlagt 289.790:-


Gluntenintolerans
”Uppsalabon var glunten-intolerant.”
(Insänt av James G. till DN 4.5. 2016 Namn och Nytt-sidan)


Ur Povel Ramels Radioklassiker. 1949-51
"Glunt 31" av Povel Ramel med Einar Haglund
Ejnar Haglund ackompanjerar sig själv i den Povelska glunten som skulle kunna kallas Glunt nr 31, och där förspelet relaterar till Wennerbergs glunt nr 13.

Povel Ramel gjorde under år 1950 en serie radioprogram under rubriken ”Herr Hålms öden och Angantyr”,
med underrubriken ”Kanske en deckare”. I Fall nr 3, som fick namnet ”Mysteriet med de åldriga pepparkakorna”,
 letar man efter sagoboksförfattarna Astrid Lindgren och Gösta Knutsson som har försvunnit. För att hitta
Knutsson beger man sig till Uppsala där även uppsalaprofilen Ejnar Haglund letar, och i det sammanhanget
sjunger han ”Ack huru lugnt i det Knutssonska tjället”. I en av textraderna heter det ”Här sitter katt och glunt
och väntar”. Det visar sig att katten, som också har mycket kort svans, i själva verket är Gösta Knutsson som
förtrollats av den elaka häxan Pumla.
 


Ack, huru lugnt i det Knutssonska tjället,

fjärran har värden styrt sin kosa.

Väck är Magistern och ensam på stället

dyster Glunt synes strosa.

Säg mig, varthän går du min vän?

Bäst jag på porten gläntar.

Säg mig varthän går du min vän?

Här sitter katt och glunt och väntar.

 

Ack huru ensligt pendylen slår,

ack, huru ryseligt tiden går

och huru ryseligt tiden går,

ack, huru ensligt pendylen slår!

Jag tror jag bättre på Flustret mår! (?)

 

Ack, huru tyst uti Knutssonska tjället,

visst är de borta allihopa.

Väck är Magistern och ensam på stället

dyster Glunt höres ropa.

Backa, min vän, hitåt igen,

helst innan lunden knoppas!

Backa min vän, hitåt igen,

Här sitter katt och glunt och hoppas.

 Denna sång publiceras på vår hemsida efter  tillstånd av Mikael Ramel och PovelrammelsällskapetFrågesportsfråga
På 1980-talet tillkom frågesportspelet Masterquiz. På varje kort finns fem frågor inom olika ämnesområden. En av frågorna är: "Hur många ska man vara för att sjunga en sång ur Gluntarne?"
Här måste man vara observant på att frågans författare gör en inte odiskutabel distinktion mellan att "framföra"  en glunt och att "sjunga" en sådan. Svaret på kortets baksida är nämligen "två”.

 Tillbaka till innehållsförteckningen