Ändringar och tillägg

Viktigare ändringar och tillägg som görs på denna webplats kommer att katalogiseras på denna sida för att göra det möjligt att snabbt hitta dem.


3/5 2017    Claes Annerstedts minnestal över GW

1/11 2016    Kring Wennerbergstoden av Hanna Meijer  

13/11  2016  Gunnar Wennerberg "Ungdomens tonsättare och skald av C. R. Nyblom
                    
samt L. Alfr. Hedin: Gunnar Wennerberg, Otto Beronius och Eugeene von Stedingk.
                      Ett par minnesbilder med anledning af Gluntarnes femtioårs-jubileum och Wennerberghyllningen
                      i Uppsala den 15 maj 1901
i Ord och Bild 1901.

20/5 2016  Texter i DN om Wennerberg av Ove Säverman


26/1 2016
  
Vår deposition på Stadsbiblioteket
 
11/11 2015  Norsk guide til ord, uttrykk og sammenhenger fra "Gluntarne"
 
24/9 2015   Gunnar Wennerberg och hans Davids Psalmer


18/9 2015  Gluntar i Norge av Johan Varen Ugland


2/6 2015   Om Thomas Qvarsebos och Theodor Lundbergs Wennerbergstatyer i Slottsbacken


6/9 2013  Wennerberg sjöng båda rollerna och kompade med ackord

6/2 2012  Videoinspelning  GLUNTVANDRING 2010 med Gluntsång och
                  kommentarer om staden på 1840-talet.

 

 
Tillbaka till innehållsförteckningen