Viktigare ändringar och tillägg som görs på denna webplats kommer att katalogiseras här för att göra det möjligt att snabbt hitta att snabbt hitta dem.


13/11  2016  Gunnar Wennerberg "Ungdomens tonsättare och skald av C. R. Nyblom samt L. Alfr. Hedin: Gunnar Wennerberg, Otto Beronius och Eugeene von Stedingk. Ett par minnesbilder med anledning af Gluntarnes femtioårs-jubileum och Wennerberghyllningen i Uppsala den 15 maj 1901 i Ord och Bild 1901.

3/5 2017 Claes Annerstedts minnestal över GW

1/11 2016  Kring Wennerbergsstoden av Hanna Meijer

20/5 2016  Texter i DN om Wennerberg av Ove Säverman

26/1 2016
 
Vår deposition på Stadsbiblioteket
 
11/11 2015 Norsk guide til ord, uttrykk og sammenhenger fra "Gluntarne"
 
24/9 2015  Gunnar Wennerberg och hans Davids Psalmer


18/9 2015 Gluntar i Norge av Johan Varen Ugland


2/6 2015 Om Thomas Qvarsebos och Theodor Lundbergs Wennerbergstatyer i Slottsbacken


6/9 2013 Wennerberg sjöng båda rollerna och kompade med ackord

6/2 2012 Videoinspelning  GLUNTVANDRING 2010 med Gluntsång och
               kommentarer om staden på 1840-talet.

 

 
Tillbaka till innehållsförteckningen