Vår deposition på Stadsbiblioteket


Vi har deponerat inspelningar av gluntar och texter om gluntar, Wennerberg mm i Stadsbiblioteket, som förvarar detta på en särskild Wennerberghylla i Fyriskällan

(tidigare benämnt Uppsalarummet).

Det ligger numera i nedre våningen, intill Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet. Man når därför Wennerberghyllan enklast genom ingången till dessa arkiv, S:t Olofsg. 15. Gå rakt fram genom receptionen. Bakom dörrarna finns Fyriskällan, som omfattar två rum. Gå igenom det första in i nästa. Där finns två fristående hyllor. I den lägre av dem finns Wennerberghyllan. Ovanpå hyllan ligger en förteckning över vad som ingår i den hyllan.

Det som deponerats förtecknas på denna hemsida under Glunt-Akademin/Inventarie- och arkivförteckning.