Digitalisering av handskrifter
Uppsala universitetsbibliotek har med anledning av jubiléet 
digitaliserat hela Gluntarne i Wennerbergs egenhändiga handskrift. Det gäller musikbilagan, fem omgångar, samt ord till Gluntarne.