Kontakt med Gluntarnas Vänner

Om du vill ha kontakt med Gluntarnas Vänner ex-vis för att bli medlem så kan du sända ett brev till: ordf. Harald Bohlin, S:t Olofsg 2, 753 12 Uppsala tel: 0709-38 38 43
e-post:
harald_bohlin@telia.com

Ange ditt namn och adress samt e-postadress om du har sådan.

Gluntarnas Vänner har medlemsavgift ā 50:- per år. Plusgiro 828742-7. Vi fortsätter att hålla kontakt med dem som ingått i GAs informella nätverk åtminstone fram till GVs årsmöte 2 okt. 2017.


Till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan