GV-program 2017

Detta år präglas för GV av att det 2 oktober gått 200 år sedan Gunnar Wennerberg föddes. En särskild kommitté har bildats med representanter för Uppsala universitet, Uppsala kommun, Västgöta nations Landskapsförening, Allmänna Sången och Gluntarnas Vänner. Sammankallande är GV:s ordförande Harald Bohlin.

9 sept. är datum för årets Kulturnatt i Uppsala där GV som vanligt kommer att medverka med Allsång med gluntar. Musicum kl. 17.00-18.00 och 18.30-1930.

17 sept. Vandring med gluntsång till viktigare platser i Gluntarne. Samling vid Wennerbergstatyn kl. 16.00.

2 okt. på Västgöta nation: Årsmöte 18.30 och offentlig gluntföreläsning 19.30. Avslutning genom fackeltåg tillsammans med Västgöta nations manskör till Wennerberg-statyn i Slottsbacken med start kl. 20.30. Kören sjunger några Wennerbergsånger varefter fackeltåget går tillbaks till Västgöta nation för en Wennerbergsexa, öppen för allmänheten.

Övriga arrangemang kring Wennerbergjubiléet presenteras på denna hemsida (sid 1) under rubriken 200-kommittén.