200-kommittén
Logotypen baserad på Thomas Qvarsebos skulptur av Glunten och Magistern i Slottsbacken.
Thomas har givit sitt medgivande till att använda logotypen om man vill.


_______________________________________-

Mer om Gunnar Wennerberg på Gluntarnas Vänner