Efterlysning: Vem vill ta över ansvaret att vara webmaster för ”Faktasamlingen” som görs med html-redigerare.Det handlar om att  tekniskt föra in texter mm som kommer från GVs ledning. Uppgiften kan skötas oberoende av var man bor.

Läs mer