Om Gluntarna i Ord och Ton
 
Gluntarnas Vänner
(f.d. Glunt-Akademin)
och andra Wennerbergsällskap


Wennerbergiana

Galleri

Kontakt
Till nya webbplatsen>

Efterlysning:
Vem vill ta över ansvaret att vara webmaster för 
Faktasamlingen” som  är gjord med html-redigerare.
Det handlar om att  tekniskt föra in texter mm som kommer från GVs ledning och lägga in på plats som de bestämmer. 
Uppgiften kan förstås skötas oberoende av var man bor.
Sök på Gluntarnas webbplats

 
besökare

Gluntarnas Vänner
organisationsnummer 802505-1882
Plusgirokonto 828742-7 Gluntarnas Vänner
Se även hemsidan för vår systerförening
Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping
(https://wennerbergsallskapet.se)


www.facebook.com/groups/249234190988
Ingen avgift. Där finns följande rubriker:
Diskussion, Medlemmar, Evenemang, Foton, Filer

Nu finns en "öppen" sida för _alla_ gluntintresserade. 
Den som "gillar" sidan får löpande information (ej föreningsintern) om t ex olika evenemang med gluntanknytning.

Föreningen Gluntarnas Vänner är nu medlem i DELS: De litterära sällskapens samarbetsnämnd
http://www.dels.nu/medlemmar-2/

Föreningen Gluntarnas Vänner (GV) vill, bland annat genom att utdela stipendier och anordna framföranden, inspirera yngre sångare och musiker att hålla glunttraditionen levande. Föreningen samlar också föremål, dokument, skrifter, inspelningar och annat material som belyser denna tradition. Det är önskvärt att detta material blir tillgängligt för intresserade, bland annat genom hemsidan och föreningens deposition på Stadsbiblioteket i Uppsala.

2005 instiftades Glunt-Akademin (GA) i Uppsala som ett informellt nätverk  inom sällskapet Eklundshofs Vänner och Väninnor med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Vid dess årsträff 2016 ändrades namnet till Gluntarnas Vänner samtidigt som nätverket ombildades till förening och stadgar antogs.


Senaste uppdateringar  Kontakt med Gluntarnas Vänner, t ex om Kompletteringar/justeringar/ kommentarer mottages tacksamt.