Wennerbergiana - några axplock
Work in Progress, påbörjad 2005, senast uppdaterad december 2017. Det ligger i sakens natur att en sådan förteckning aldrig blir fullständig så förslag till kompletteringar mottages tacksamt. 
Min e-postadress är: 
harald_bohlin@telia.com Innehållsförteckning
1. Personkaraktäristik av Glunten och Magistern
2.  Kommentarer till Gluntarne
   W:s Inledning
   W:s kommentarer
   Kompletteringar (jämte JO:s kommentarer)
3. Bästa biografin om Wennerberg
4. Texter om Gluntar och Wennerbergiana efter Svensons bok 
4 a) fulltextkopior eller som ej tas upp av Svenson
4 b) Gunnar Wennerberg som musiker (FULLTEXT)
4 c) Christer Åsbergs essä om Gunnar Wennerberg.
(FULLTEXT)
4 d) Christer Åsberg om gluntarna som protospex

4 e) Claes Annerstedts minnestal över GW
(FULLTEXT)
4 f) Carlhåkan Larsén om Wennerberg
4 g)Johan Stenström: Bellmantraditionen
4 h) Gunnar Syréhn: ”Sparka mot porten och storma!”
     Studier i Gluntarne som teater
4 i) Ett tioårigt dundrande kalas – Om Gluntarne och Gunnar Wennerberg - Karl G. och Lilian Fredriksson, Lars-Åke Skagegård
4 j) Wennerbergiana i Vårstavi
4 k) Bo G Hall om Wennerberg
5. Vad betyder ordet glunt? Hur skrivs det i pluralis?
6. Var Magistern överliggare?
7. Studenteden
8. Nyfunna källskrifter
9. Gluntsångare
10. Andra referenser till Wennerberg
11. Avbildningar
12. Bevingade Glunt-citat
13. Mat i Gluntar
14. Travesteringar och parafraser
15. Om åhörare
16. Att framföra gluntar
17a) Tre tidigare Wennerberg-sällskap
18b) Ett nutida Wennerberg-sällskap
18. Gunnar Wennerberg
    a) Kort om Gunnar Wennerberg i helfigur
     b) Initiativtagare till Uppsala studentkår
    c) Inte bara gluntar
     d) GW:s syn på kvinnor
    e) GW:s grav
    f) Christer Åsbergs tal vid Wennerbergstatyn 2012
     g) GW som skolpolitiker
     h) Gluntarna och Davids psalmer är förenliga
    i) Oscar II om GW

    j) Var Wennerberg professorskompetent?
    k) Hur mådde egentligen Gunnar Wennerberg?

19.  Gluntar i litteraturen
20. Wennerbergsgården i Lidköping
21. Wennerbergs vänner och deras miljö
      a) Jonas Otto Beronius
      b) Daniel Hwasser
      c) Eugene von Stedingk
          Eugene von Stedink i minnesskrift av L. Alfr. Hedin
      d) Deras miljö
      e) Musiken i Uppsala på W:s tid
22.  Ska du öva in nya gluntar?
     a) Tips
     b) Tempobeteckningar i Gluntarne
     c) Tempobeteckningar i texten
     d) Kommentarer till Gluntarne - Kompletteringar
     e) Gluntar och deras pianoackompanjemang

23. Ska du uppträda inför publik?
    a) info-blad
     b) reseersättning mm
     c) trohet mot noterna?
     d) gluntar i minuter (till hjälp för programplanering)
     e) gluntkläder att hyra
     f) för internationell publik
     g)
Ska du hyra el-piano?
24. Exempel på marknadsföring av Gluntsång
25 a)Gluntminnen och glunttraditioner
      b) Gluntjubilèet 1935
26. Gunnar Wennerbergs taffel åter i Uppsala
27. Om Thomas Qvarsebos och Theodor Lundbergs Wennerbergstatyer i Slottsbacken
   a) Kring Wennerbergsstoden av Hanna Meijer
FULLTEXT
   b) Om Thomas Qvarsebos konstverk av Christina Andsersson
FULLTEXT
   
c) Chrisier Åsbergs tal vid Wennerbergstatyn FULLTEXT
   d) Wennerbergstatyns jubileum av Harald Bohlin
28. Gunnar Wennerberg och hans Davids Psalmer
29. GWs första svåra dag i Uppsala
30. En juvenalisk söndagssoirée År 1846

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan