Gluntjubileet 1917

2 oktober 1917 ‑ 100‑årsdagen af Gunnar Wennerbergs födelse ‑ firades å Skansen af Stockholms förenade studentkårer, som i fackeltåg uppmarscherade till Skansen efter att först vid Gunnar Wennerbergs staty å Djurgården nedlagt lagerkrans och bringat sin sångarhyllning. Å Orsakullen invid Gunnar Wennerbergs byst tal af lektor Karl Starbäck och sång af Student-sångarförbundet. Tjärtunnor och kraftiga strålkastare belyste Orsakullen.

Ur Fataburen / Redogörelse för Nordiska museets utveckling och förvaltning År 1917)

(Microsoft Word - Gluntarne. Fr\345n boken Sicket ett liv av Gunnar Enesk\344r - Red2 K.E.)

(Microsoft Word - Gluntarne. Fr\345n boken Sicket ett liv av Gunnar Enesk\344r - Red2 K. Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan