Eugène Fredrik Oscar Ludvig von Stedingk, född 17 november 1825 i  
Stockholm, död 22 juli 1871 i Södertälje. Svensk diplomat, musiker  
och teaterledare. Han var son till generallöjtnanten greve Ludvig  
Ernst von Stedingk.

Eigèn von Stedingk studerade i Uppsala och efter avlagd kansliexamen  
anställdes han som attaché vid svenska ambassaden i Paris 1855. Han  
förflyttades 1857 till Petersburg som legationssekreterare vid  
kejserliga hovet för att 1859 åter arbeta i Paris som  
legationssekreterare.

Han utnämndes till förste direktör för Kungliga hovkapellet, och chef  
för de kungliga teatrarna 1861. Han var en av initiativtagarna till  
att skilja Operan och Dramatiska teatern från varandra. 1866 lämnade  
han arbetet vid teatern för att återgå till en tjänst som diplomat i  
Madrid.

Han var gift med sångerskan Vilhelmina Charlotta Gelhaar.

von Stedingk tillhörde under sin studenttid vid Uppsala universitet  
sällskapet Juvenalerna och blev den första pianoackompanjatören till  
Gluntarne.
Hämtad från "http://sv.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_von_Stedingk"

Utförligare uppgifter om både Beronius och v. Stedingk ges i en uppsats av      L.A. Hedin: Gunnar Wennerberg, Otto Beronius och Eugène von Stedingk. Ord och bild 1901, Se s 641 f


<<<<<Tillbaka till innehållsförteckningen