51 Gluntar • 35 sångare • 1903 - 1953

Hemmarsch
Frans Andersson/Kaj Oluf Buch
Köpenhamn 1942
Magisterns misslyckade serenad
Frans Andersson/Kaj Oluf Buch

Köpenhamn 1942
En kväll på kyrkogården
Frans Andersson/Kaj Oluf Buch
Köpenhamn 1942
Gluntens vigilans
Oscar Bergström/Joel Mossberg
New York 1916
Nattmarschen
Oscar Bergström/Joel Mossberg
New York 1916
En solnedgång
Oscar Bergström/Joel Mossberg
New York 1916
Gluntens misstag
Oscar Bergström/Joel Mossberg
New York 1916
En månskensnatt
Kim Borg/ Aksel Schiøtz
Stockholm 1952
I anledning av..
Kim Borg/ Aksel Schiøtz
Stockholm 1952
Avskedet på Flottsund
Kim Borg/ Aksel Schiøtz
Stockholm 1952
En solnedgång
Kim Borg/ Aksel Schiøtz
Stockholm 1952
Gluntens vigilans
Kim Borg/ Aksel Schiøtz
Stockholm 1952
Magisterns misslyckade serenad
Kim Borg/ Aksel Schiøtz
Stockholm 1952
Examenssexa...(Här är..)
N.O. Welander
Chikago 1927
En månskensnatt
Erik Jansson/Percy Richards

Stockholm 1930
Dagen därpå
Erik Jansson/Percy Richards
Stockholm 1930
Huruledes månen...
Fred Carlsten/Hugo Olsson
NewYork 1926
En solnedgång
Carl-Henrik Gillberg/Hans Wihlborg
Stockholm 1953
En månskensnatt
Carl-Henrik Gillberg/Hans Wihlborg
Stockholm 1953
Slottsklockan
Oscar Bergström/Torsten Lennartsson
Stockholm 1922
Gluntens vigilans
Thor Mandahl/Åke Wallgren
Stockholm 1905
Huru Gluntens svårmod...
Hugo Hultén/Joel Mossberg
NewYork 1916
Uppsala är bäst
Henrik Dahl/Helge Nilsson
Berlin 1922
Uppsala är bäst
Lauritz Melchior/Holger Hansen
Köpenhamn 1920
Glunten på föreläsning
Lauritz Melchior/Holger Hansen
Köpenhamn 1920
En solnedgång
Lauritz Melchior/Holger Hansen
Köpenhamn 1920
Nattmarschen
Lauritz Melchior/Holger Hansen
Köpenhamn 1920
Dagen därpå
Lauritz Melchior/Holger Hansen
Köpenhamn 1920
Magisterns misslyckade serenad
Lauritz Melchior/Holger Hansen
Köpenhamn 1920
Slottsklockan
Lauritz Melchior/Holger Hansen
Köpenhamn 1920
Avskedet på Flottsund
Lauritz Melchior/Holger Hansen
Köpenhamn 1920
Magisterns flamma
Otto Edberg August Svensson
Stockholm 1903
Efter kameralexamen
Otto Edberg August Svensson
Stockholm 1903
Impromtubalen
Otto Edberg August Svensson
Stockholm 1903
Huruledes månen...
Otto Edberg August Svensson
Stockholm 1903
Uppsala är bäst
Otto Edberg August Svensson
Stockholm 1903
Examenssexa
Otto Edberg August Svensson
Stockholm 1903
En solnedgång...
Henrik Dahl/Helge Nissen
Berlin 1922
Nattmarschen...
Henrik Dahl/Helge Nissen
Berlin 1922
Slottsklockan
Henrik Dahl/Helge Nissen
Berlin 1922
Avskedet på Fottsund
Henrik Dahl/Helge Nissen
Berlin 1922
Examenssexa...(Här är...)
Aage Wang-Holm
NewYork 1916
En solnedgång...
Frans Carlsten/Hugo Olsson
New York 1926
Vid brasan...
Nils R Lanz/Gustaf Adolf Lund
Stockholm 1910
I anledning av...
Thor Mandahl/Gustaf Sjöberg
Stockholm 1905
Nattmarschen...
Børge Løvenfalk/Bernhard Sönnerstedt
Köpenhamn1952
Gluntens vigilans
Børge Løvenfalk/Bernhard Sönnerstedt
Köpenhamn1952
Glunten på föreläsning
Børge Løvenfalk/Bernhard Sönnerstedt
Köpenhamn1952
En solnedgång
Oscar Ralf/John Johansson
Stockholm 1919
Uppsala är bäst
Hjalmar Ahlin/Adolf Rangstedt
Stockholm 1913
Uppsala är bäst
Dr John Nordlundh/Dr Nils Bellander
Stockholm 1909