Gluntarna Reloaded - premiär den 28:e mars 2014


 
Nu sätts en omarbetad version av Gluntarna Reloaded upp igen med premiär den 28:e mars på Teater Blanca i Uppsala! I musikalform berättas en historia försatt i nutid, men baserad på Gunnar Wennerbergs "Gluntarne", en sångsamling från 1800-talet. Handlingen beskriver studenterna “Glunten” och “Magisterns” tillvaro vid Uppsala universitet, hur de träffas, roar sig och upplever umbäranden tillsammans, samt den konflikt som uppstår dem emellan… Wennerbergs sånger varvas med spelad teater, så att publiken får uppleva en sammanhängande historia.
 
Föreställningen har ett humoristiskt anslag till ett allvarligt ämne. Som åskådare kan man låta sig underhållas av fyndiga låttexter och skämt, eller välja att ta till sig den underliggande frågeställningen. För de flesta blir det en kombination av allt.
 
Boka biljetter på: www.gluntarnareloaded.se
 
Gluntarna Reloaded sattes för första gången upp hösten 2012, med stort gensvar av publiken. Så här omnämndes produktionen i media:
 
TV4: http://www-origin.tv4play.se/program/nyheterna-uppsala?video_id=2240803
UNT: http://www.unt.se/kultur/teatershow/gluntarna-laddar-om--1974495.aspx
Ergo: http://www.ergo.nu/nyheter/20121115-studentikosa-%25C3%25B6verliggare

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan