Ny ordförande för GA

Inför GAs årsträff 2 okt 2014 hade de två styrelseledamöterna Inga Svanfeldt (t.f. ordf.) och P G Norman meddelat att de ej önskade stå kvart som ledamöter av styrelsen men gärna kandiderade som s.k. resurspersoner (sådana har under senare år utsetts av styrelsen till stöd i sitt arbete).
Årsträffen valde enhälligt Lars Lönnback till ordf. Därtill valdes
Harald Bohlin som ledamot av styrelsen. Båda valen gällde till nästa årsträff.
Fem dagar senare meddelade Lars att han inte längre ser sig kapabel att kvarstå som ordförande i GA. Harald Bohlin blir därmed t f ordförande tills vidare, dock längst till nästa årsträff.
Minnesanteckningar från årsträffen läggs ut under Årsmöteshandlingar