På Spotify hittar du följande gluntar

(Spotify hittar du på www.spotify.com)

– Michael Sahlin and Harald Bohlin performs Gluntarne av Gunnar Wennerberg at the University of Oslo 1
– Hafstein, Jakob & Bjarnason, Ágúst, piano Carl Billich_ Gluntarne (Wennerberg)_ Uppsala er bezt, Íslenzkir Tónar IM100
– Michael Sahlin and Harald Bohlin performs Gluntarne av Gunnar Wennerberg at the University of Oslo
– Frey, Hjalmar & Bäckman, Edvin_ Gluntarne (Wennerberg)_ Hvad det är skönt ändå, Pathé 27038
Ringmar, Jacobsson, Sund – Hemmarsch Från Eklundshof Med En Bondspelman
Ringmar, Jacobsson, Sund – Gluntens Misstag
Ringmar, Jacobsson, Sund – Anklagelsen
Ringmar, Jacobsson, Sund – Magisterns Flamma
Ringmar, Jacobsson, Sund – Mötet I Domtrappan
Ringmar, Jacobsson, Sund – En Qväll På Kyrkogården
Ringmar, Jacobsson, Sund – Impromptu-Balen
Ringmar, Jacobsson, Sund – Slottsklockan
Ringmar, Jacobsson, Sund – Gluntens Reskassa
Ringmar, Jacobsson, Sund – Afskedet På Flottsund
Ringmar, Jacobsson, Sund – Magisterns Monolog, Efter Gluntens Afresa Från Alsike
Ringmar, Jacobsson, Sund – Gluntens Flamma
Ringmar, Jacobsson, Sund – Efter Kameral-Examen
Gluntarne – Anklagelsen
Ringmar, Jacobsson, Sund – Examens-Sexa På Eklundshof
Håkan Sund – En Månskensnatt På Slottsbacken
Håkan Sund – Upsala Är Bast
Håkan Sund – Glunten På Forelasning
Håkan Sund – I Anledning Af Magisterns Och Gluntens Första Bekantskap
Håkan Sund – Nattmarschen I Sanct Eriks Grand
Håkan Sund – En Solnedgång I Eklundshofs-Skogen
Håkan Sund – Glunten Blir Juvenal
Håkan Sund – Harpospelet På ''Schylla''
Håkan Sund – Huruledes Manen Intresserar Sig För Glunten Och Magistern
Håkan Sund – Dagen Derpa
Håkan Sund – Gluntens Moster
Håkan Sund – Efter Kameral-Examen
Håkan Sund – Examens-Sexa På Eklundshof
Viba Femba – Gluntarne: V. En manskensnatt pa Slottsbacken (arr. S. Lindberg): En manskensnatt pa slottsbacken
Håkan Sund – Magisterns Misslyckade Serenad
Håkan Sund – Huru Gluntens Svårmod, På ''Aplet'', Skingras Af Magisterns Vårfantasier
Håkan Sund – Vid Brasan På Magisterns Kammare, Efter En Stor Middagsbjudning
Håkan Sund – Motet I Domtrappen
Håkan Sund – Gluntens Vigilans
Håkan Sund – På ''Flustret'', En Söndagseftermiddag Under Rötmånaden
Håkan Sund – Gluntens Flamma
Håkan Sund – Hemmarsch Från Eklundshof Med En Bondspelman
Håkan Sund – Magisterns Flamma
Håkan Sund – En Qvall På Kyrkogården
Håkan Sund – Gluntens Misstag
Håkan Sund – Anklagelsen
Håkan Sund – Impromptu-Balen
Håkan Sund – Slottsklockan
Örebro Chamber Choir – Gluntarne: XXV. Examenssexa pa Eklundshof (The Graduate Party at Eklundshof): Gluntarne: No. 25. Examenssexa pa Eklundshof (The Graduate Party at Eklundshof)
Håkan Sund – Gluntens Reskassa
Håkan Sund – Afskedet På Flottsund
Håkan Sund – Magisterns Monolog, Efter Gluntens Afresa Från Alsike
Örebro Chamber Choir – Gluntarne: XXV. Examenssexa pa Eklundshof (The Graduate Party at Eklundshof): Examenssexa pa Eklundshof
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Uppsala är bäst
Osvald Helmuth – Gluntarne
Ehnstedts Eftr. Octet – Gluntarne (arr. for wind ensemble)
Orphei Drangar – Gluntarne: Gluntarne: No. 1. Med anledning av Gluntens och magisterns bekantskap
Osvald Helmuth, Poul Reumert – Gluntarne
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Glunten på föreläsning
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: En solnedgang i Eklundshofsskogen
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Nattmarschen i Sanct Eriks gränd
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Dagen därpå
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Magisterns mislyckade serenad
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Slottsklockan
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Avskedet på Flottsund

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan