INSPELNINGAR
Vi har nedan klippt in uppgifter från olika förteckningar. Därför finns risken att det blir en del upprepningar. Med tiden hoppas vi hinna reducera upprepningarna

På DVD

EXAMENSSEXA PÅ EKLUNDSHOF. Magistern: Harald Bohlin, Glunten: Erland Bohlin, piano: Folke Bohlin.
DVD inspelad på Eklundshof 2010 på uppdrag av GA:s styrelse.
Produktion: OpusOne.se

På CD
Kungl. Bibl:s gluntinspelningar

Ur Gluntarne / av Gunnar Wennerberg
Magnus Billström, baryton; Thomas Norrby, bas; Mattias Böhm, piano. 

Sångtext med parallelltext på engelska i omslagshäfte. Upplands Väsby: Svensk musik produktion CD CD01-1763, inspelad 2001. Kan beställas från magnus@charlemagne.nu, 125 kr. inkl. porto.


Äldre produktioner

5020-A  En Månskensnatt På Slottsbacken,  Gluntsång av Percy Richards och Erik Janson [mit Klavierbegleitung  (Schwedisch gesungen)

5020B Impromptubalen   03940ml Gluntsång av Percy Richards och Erik Janson [mit Klavierbegleitung] (Schwedisch gesungen)
 
5021A  Dagen  Därpå    03941m1 Av Percy Richards och Erik Janson [?mit Klavierbegleitung] (Schwedisch gesungen)

 5021-B  Nu Tror Jag Det Kann Vara  Tid        03942ml Av Percy Richards och Erik Janson [?mit Klavierbegleitun  (Schwedisch gesungen)

3CD-BOX - Sommarstämning
vilka som sjunger Gluntar här framgår inte.
"För oss i Sverige är sommaren en väldigt speciell årstid och det är inte så konstigt att några av de mest älskade sångerna och melodierna har just sommaren som tema. Många, många av dessa älskade sånger och melodier hittar du i 3CD-boxen "Sommarstämning". Visor, körsånger, instrumentala verk, schlagers, ja, det mesta du kan tänka dig på temat "sommar" hittar du här. En självklar höjdpunkt är när Jussi Björling sjunger den dramatiska "Till havs" men här finns mycket annat att upptäcka och glädja sig åt! Inte minst priset – 3CD-skivor för under hundringen!"
CD 1 Där ingår som nr 14 "Här är gudagott att vara"

a)
Svensk Mediedatabas (SMDB), som sorterar under Kungliga biblioreket (KB), ersätter det som tidigare hette Statens Ljud och Bildarkiv. Länk kommer här: http://smdb.kb.se/catalog/search?q=Gluntarne .  Där kan man se vad KB har i form av gluntinspelningar (och litet annat), både nyare och äldre. Vår egen skiva ("Gluntinspelningar 1903-1953") kommer som nummer 2.  F. n. verkar det inte gå att få fram ljudexempel. Detta är kanske något som kommer. Jag tror denna webbsida är under utveckling.
(Ragnvald i juli 2010).

b)
Robert Johannesson i Kristianstad.
Länk till "Omfattande lista på äldre Glunt-inspelningar"
(en del av dessa inspelningar finns även under c)


c)    enl Ragnvald Johannes förteckning:

Gluntar på fonografrullar
l. En solnedgång i Eklundshofsskogen Otto Edberg och Gustaf Wennman
Anders Skog (2  min)
2. Nattmarschen i Sanct Eriks gränd Otto Edberg och Gustaf Wennman
Anders Skog (2 min)
3. Afskedet på Flottsund Otto Edberg och Gustaf Wennman
Anders Skog  (2 min)
4.  Magisterns flamma (m. ork. ack.)
Arvid Asplund
Edison Blue Amberol (4 min)

Gluntar på 78 varvs-skivor (bilder på etiketter och omslag till skivor kan beskådas på  Galleriet)

1. Storglunten

Thor Mandahl o. Gustaf Sjöberg
FAVORITE RECORD

Oscar Bergström o. Aug. Svensson
CONCERT RECORD "GRAMOPHONE"

Georg Chambert o. Knut Köhler 
HMV

Josef Herou o. Oscar Ralf
PATHÉ (Pathéphone)

Oscar Ralf o. Josef Herou
ODEON RECORD2. Glunten blir juvenal

Oscar Bergström o. Aug. Svensson GRAMOPHONE CONCERT RECORD3. Upsala är bäst

Georg Chambert o. Knut Köhler
HMV

Rosenqvist/Eneskär/Ankarstrand HMV

Dr Nordlund o. Dr Bellander
FAVORITE RECORD

Hjalmar Ahlin o. Adolf Rangstedt
CONCERT RECORD "GRAMOPHONE"4.  
En månskensnatt på Slottsbacken


Nonne Hall o. Gustaf Ericson-Bönick ODEON

Erik Jansson o. Percy Richards 
POLYPHON

Oscar Ralf o. Oscar Bergström OPERA DISC COMPANY5. Glunten på föreläsning

Oscar Bergström o. Aug. Svenson 
CONCERT RECORD "GRAMOPHONE"6.
En solnedgång i Eklundshofsskogen

Nonne Hall o. Gustaf Ericson-Bönick 
ODEON

Oscar Ralf o. John Johansson
HMV

Oscar Ralf o. Oscar Bergström 
CONCERT RECORD "GRAMOPHONE"

Georg Chambert o. Knut Köhler HMV7. Harpospelet på Schylla8. Huruledes månen intresserar sig ...

Svenska Gluntsångare GRAMOPHONE RECORD

Oscar Bergström o. Aug. Svenson ZONOPHONE RECORD

Oscar Ralf o. Josef Herou 
PATHÉ (Pathéphon)

Oscar Ralf o. Elof Benktander NORDISK POLYPHON AKTIESELSKAB

Oscar Ralf o. Josef Herou 
ODEON RECORD9. Nattmarschen i Sanct Eriks gränd

Hilmer Borgeling o. David Erikson ORCHESTROLA

Oscar Bergström o. Aug. Svenson GRAMOPHONE CONCERT RECORD

Herrar Nils Lanz o. G.A. Lund  
LYROPHON

Gunnar Rosenqvist o. Gunnar Eneskär HMV

Oscar Ralf o. Josef Herou
ODEON RECORD 10.
Dagen derpå


Svenska gluntsångare
GRAMOPHONE RECORD11. Gluntens moster 


Oscar Bergström o. Aug. Svensson ZONOPPHONE RECORD 12. Magisterns misslyckade serenad

Oscar Ralf o. Oscar Bergström 
HMV

Herrar Nils Lanz o. G:A: Lund
LYROPHON13. Huru Gluntens svårmod, på Äpplet, skingras ...

Oscar Ralf o. Oscar Bergström CONCERT RECORD "GRAMOPHONE"

Oscar Bergström o. Aug. Svenson  
CONCERT RECORD "GARMOPHONE"14. Gluntens Vigilans

Thor Mandal o. Gustaf Sjöberg FAVORITE RECORD

G:A: Lund o. Nils R. Lantz  
BEKA-GRAND-RECORD

Hilmer Borgeling o. David Ericson 
ORCHESTROLA15. På Flustret en söndagseftermiddag under rötmånaden16. Vid brasan på magisterns kammare. efter en stor middagsbjudning  ("Hulda skymning"...)

G.A. Lund o. Nils R. Lantz
BEKA-GRAND-RECORD

Oscar Ralf o. Oscar Bergström
CONCERT RECORD "GRAMOPHONE"

Hilmer Borgeling o. David Erikson ORCHESTROLA17.
Magisterns flamma

Oscar Ralf o. John Johansson HMV

Oscar Ralf o. Oscar Bergström CONCERT RECORD "GRAMOPHONE"

Georg Chambert o. Knut Köhler
HMV18.
 Gluntens flamma

Aug. Svensson o. Otto Edberg ZONOPHONE19.
En kväll på kyrkogården

Oscar Bergström o. Aug. Svensson CONCERT RECORD "GRAMOPHONE"20.
Mötet i Domtrappan

Oscar Ralf o. Josef Heroy 
PATHÉ (för Pathéphone)21.
Gluntens misstag

Oscar Ralf o- Josef Herou ODEON

Oscar Bergström o. Aug. Svensson CONCERT RECORD GRAMOPHONE22. Hemmarsch från Eklundshof med en bondspelman23.
Anklagelsen24. Efter Kameral-Examen

Hjalmar Ahlin o. Adolf Rangstedt
CONCERT RECORD "GRAMOPHONE"

Oscar Bergström o. Aug. Svensson GRAMOPHONE RECORD25.
Examens-sexa på Eklundshof


Georg Chambert o. Knut Köhler,    del 1 o. 2 HMV

Aug. Svensson o. Otto Edberg  (enbart "Här år gudagott..") GRAMOPHONE RECORD + ZONOPHONE  (dublett)

Oscar Ralf o. Oscar Bergström OPERA DISC COMPANY26.
Impromptubalen

Georg Chambert o. Knut Köhler HMV

Oscar Bergström o. Aug. Svensson
CONCERT RECORD "GRAMOPHONE" 27.
 Slottsklockan

Oscar Ralf o. Josef Heroy PATHÉ  (Pathéphone)

Svenska Gluntsångare ZONOPHONE RECORD

Dr Nordlund o- Dr Bellander FAVORITE RECORD28. Gluntens reskassa29. Avskedet på Flottsund

Georg Chambert o. Knut Köhler HMV

Oscar Ralf o. Elof Benktander
NORDISK POLYPHON AKTIESELSKAB30. Magisterns monolog, efter Gluntens avresa från Alsike  d) Förteckningen gjord av Nils Sjölander och Per Ariansen

 "Gluntarne" (BIS Nothern Lights, BIS-NL-CD-5002/03), Insp. 1996, Dubbel-CD
                    Magistern: Richard Ringmar
                    Glunten: Carl-Olof Jacobson         
                    Piano: Håkan Sund      
                    Gluntar: Alla

"Gluntarne" (SPUTNIK RECORDS, ??), Insp. 1995, CD?   
                    Magistern: Fredrik Wiberg         
                    Glunten: Stefan Ernlund 
                    Piano: ??   
                    Gluntar: Alla

"Gluntarne Vol. 1" (Skandinaviska Grammophon AB SCLP 1013), Insp. 1962, LP      
                    Magistern: Ingvar Wixell      
                    Glunten: Erik Sædén      
                    Flygel: Ejnar Haglund
                    Instrumentation: Folke Nilsson   
                    Dirigent: Åke Jelving   
                    plus medverkande musiker.   
                    Gluntar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

"Gluntarne Vol. 2" (Skandinaviska Grammophon AB SCLP 1014), Insp. 1962, LP   
                    Magistern: Ingvar Wixell
                    Glunten: Erik Sædén     
                    Flygel: Ejnar Haglund
                    Instrumentation: Folke Nilsson      
                    Dirigent: Åke Jelving         
                    plus medverkande musiker.
                    Gluntar: 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30

"Gluntarne" (Elektra TRS 11093), Insp. 1961, LP
                    Magistern: Richard Ringmar
                    Glunten: Carl-Olof Jacobson      
                    Piano: Folke Bohlin
                    Gluntar: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 25, 29, 30

"Melchior Anthology, Vol. 1" (Dana Record, DACOCD 312), Insp. 1920-1921, Återutgiven CD.
                    Magistern:   Lauritz Melchior
                    Glunten: Holger Hansen
                    Piano: ?
                    Gluntar: 3, 5, 6, 9, 10, 12, 27, 29 (och annat)

"?" ODEON, 1317 A, Insp. ?, 78-varv
                    
                    Magistern: Oscar Ralf
                    Glunten: Josef Herou
                    Piano: Anonym orkester
                    Gluntar: "Minns du hur ödet" samt "Nu tror jag det kan vara tid"

"Singers in Sweden, Volume 1", RUBINI, GV17, Insp. ?, LP
                    Magistern: August Svensson
                    Glunten: Oscar Bergström
                    Piano: -
                    Gluntar: 26

"", HMV, 7EGS66, Insp. 1957? i Norge, EP
                    Magistern: Gunnar Rosenqvist
                    Glunten: Gunnar Eneskär
                    Piano: Nils Ankarstrand
                    Gluntar: 9 och 3
                    Magistern: Hans Wihlborg
                    Glunten: Carl-Henrik Gillberg
                    Piano: Nils Ankarstrand
                    Gluntar: 6 och 4

"Bluebell of Sweden", Bell, 186, Insp. 12/10 1982 & 8/3 1983, LP
                    Magistern: Nicolai Gedda
                    Glunten: Rolf Leanderson
                    Piano: Jan Eyron
                    Gluntar: 4, 3, 16, 12 och 25

Schylla, SCH 184, Insp. jan. & feb. 1984, 3 LP
                    Magistern: Richard Ringmar
                    Glunten: Carl-Olof Jacobson
                    Piano: Håkan Sund
                    Gluntar: 1 - 30

e) En inspelning gjord i Akalla 2006-2007 med titeln "Gluntens återkomst".
Den består av 6 gluntar och gjord  L-O D. Skerfe.  Ackompanjemang av bl. a. dragspel och basfiol.  Man kan lyssna på denna skiva på nätet och "ladda ner" om man så önskar.  Jag klistrar in annonsen jag hittade på nätet.

f) En skiva med Tommy Körberg från 1976 på märket Sonet med titeln "Den vackraste visan".  Där sjunger han bl. a. "En månskensnatt på Slottsbacken" tillsammans med Fred Åkerström. Ackompanjemang: Bengt Hallberg, möjligen m. orkester.

g) "Här är gudagott att vara". Magistern:  Bobo Hjort, Glunten Jan O. Berg,  Piano Tomas Brundin, Phontastic 2001, Phont NCD 8864).

h) Ur René Aagaards Aksel Schiøtz diskografi
Detta bidrag som rör inspelningar av Aksel Schiøtz och Kim Borg har vi fått från René Aagaard i Danmark. Här har vi ett gott bevis för vilket intresse för Gluntarna som fanns och fortfarande finns i våra nordiska grannländer. Aksel Schiøtz var ju dansk och Kim Borg finländare. Exempel på inspelningar med Aksel Schiøtz/Kim Borg finns på vår dubbel-cd “51 Gluntar 35 sångare” som man finner under “Klingande  inspelningar

h 1) Følgende session med "Gluntarne" er optaget i Stockholm, men har fået danske matricenumre.
Indspilningsbilagene findes hos EMI, Danmark. (Det svenske nationaldiskotek
har anført, at næsten alle udgivelserne er take 1!?). Datoerne ligger tidligere
end de forgående optagelser. Det kunne tyde på, at man har "fået" en blok matricenumre
med til Stockholm-optagelserne, mens man har fortsat optagelserne i rækkefølgen
herhjemme imens.
1952.06.07. 0CS 3200-1 En månskensnatt på Slottsbacken ikke udsendt
1952.06.07. 0CS 3200-2 En månskensnatt på Slottsbacken DA 5273
af "Gluntarne"
Gunnar Wennerberg
Aksel Schiøtz med
Kim Borg, bas og Harry Ebert, piano
Take 2 "bedst" og det eneste, der er "processed".


h 2) 1952.06.07. 0CS 3201-1 I anledning af Magisterns och ikke udsendt
Gluntens första Bekantskap
1952.06.07. 0CS 3201-2 I anledning af Magisterns och DA 5273
Gluntens första Bekantskap
af "Gluntarne"
Gunnar Wennerberg
Aksel Schiøtz med
Kim Borg, bas og Harry Ebert, piano
Take 2 "bedst" og det eneste, der er "processed".h 3) 1952.06.07. 0CS 3202-1 Avskedet på Flottsund ikke udsendt
1952.06.07. 0CS 3202-2 Avskedet på Flottsund DA 5274
af "Gluntarne"
Gunnar Wennerberg
Aksel Schiøtz med
Kim Borg, bas og Harry Ebert, piano
Take 2 "bedst" og det eneste, der er "processed".

h 4) 1952.06.07. 2CS 3203-1 Gluntens vigilans ikke udsendt
1952.06.07. 2CS 3203-2 Gluntens vigilans (30 cm) DB 10514
af "Gluntarne"
Gunnar Wennerberg
Aksel Schiøtz med
Kim Borg, bas og Harry Ebert, piano
Take 2 "bedst" og det eneste, der er "processed".


h 5) 1952.06.09. 0CS 3204-1 En solnedgång i Eklundshofs Skogen DA5274
1952.06.09. 0CS 3204-2 En solnedgång i Eklundshofs Skogen ikke udsendt
af "Gluntarne"
Gunnar Wennerberg
Aksel Schiøtz med
Kim Borg, bas og Harry Ebert, piano
For begge takes er anført: "Tages hjem" men tilsyneladende er kun take 1
"processed".

h 6) 1952.06.09. 2CS 3205-1 Magisterns misslyckade Serenad ??
1952.06.09. 2CS 3205-2A Magisterns misslyckade Serenad (30 cm) DB 10514
1952.06.09. 2CS 3205-3 Magisterns misslyckade Serenad ikke udsendt
af "Gluntarne"
Gunnar Wennerberg
Aksel Schiøtz med
Kim Borg, bas og Harry Ebert, piano
Der er ikke anført et take 1!! Men anført: "Tages hjem begge to" for take 2 og 3. Og
begge er "processed". Der er også anført: "3.12.52: 2CS 3205-2A Consideration –
tends to distort", men alligevel er det udgivet.


Övrigt

1950-talet:  Även Gunnar Wennerberg är nästan försvunnen ur skivkatalogerna. Kvar finns några av David psalmer, några få Gluntar - det är allt av ett femtiotal inspelningar av olika nummer, som sedan 1900 funnits i katalogerna. På RA 126 finns "Hör oss Svea" insjunget av KFUM-kören. Det är det enda exempel vi kan få med i vår konsert av Wennerberg.

/Tidskriften Svenska hem 1950:6  58:e årgången. Ett Uppsala-nr med hembesök hos Ask-Uppmark, Hedenius m fl. Där skrev också Gunnar Westerlund om grammofonmusik med Uppsalaanknytning (Lindblad, Josephson etc. citatet är hämtat ur den artikeln):

Richard Ringmar och Carl-Olof Jacobson med Håkan Sund vid pianot har spela in samtliga Gluntar på cd (BIS Northern Lights 5002/03 med kommentarer av Sven G. Svenson, Folke Bohlin och Ejnar Haglund.

Sten Wahlund har spelat in Gluntar tillsammans med Björn Asker och Gustav Asplund (Ur Google)

 Gluntar med H Riska, Ernst Ekholm och Sture Isacsson

Spår i jukeboxen
2)  no. 2, Glunten blir Juvenal,
3) 7, Harpospelet på Scylla,   
4) 9, En qväll på kyrkogården,
5) 10, Dagen derpå,
6) 20, Mötet i Domtrappan,
7).21, Gluntens misstag,
8) 5, Glunten på föreläsning,
9) 23, Anklagelsen,   
    28, Gluntens reskassa

s. 28 SheetMusicNow.com | Catalog of Sheet Music - O

O Lord, How Bright the Moon (Flute and piano), Gunnar Wennerberg,
s. 29:   foto av skivan         

Gluntarne: Nattmarschen i St. Eriksgränd

Musik & tekst: Gunnar Wennerberg
Lauritz Melchior, tenor
Holger Hansen, bas
Nordisk Polyphon ; 84320
Optaget i Köbenhavn 1920

Wennerberg - Gluntarne
Artist: Wixell Ingvar
Format: CD  

Gluntarne 1962 2-CD
Artist: Wixell Ingvar/Erik Sædén
Format: cd   

Wennerberg - Gluntarne
Artist: Wixell Ingvar
Format: CD                  

Gluntarne
Artist: Billström Magnus-/Norrby Thomas
Format: CD  

Gluntarne
Artist: Billström Magnus-/Norrby Thomas
Format: CD

Äldre inspelningar gjorda utomlands (fonografrullar och 78-varvare)

Arveschoug, Albert (bar, 1861-1913)

Edison 2-min cylindrar, New York 20/3 1905
18830 Här är gudagodt att vara (m. Arveschoug)
18842 Nattmarschen i St Eriks gränd (m. Arveschoug)

Asplund, Arvid (ten)

Edison 2-min cylindrar, New York 20/3 1905
18830 Här är gudagodt att vara (m. Asplund)
18842 Nattmarschen i St Eriks gränd (m. Asplund)

Edison 4-min cylinder, New York febr/april 1910
9400 (svart) och 9425 (blå) Ack i Arkadien

Bergström, Oscar (bar, 1874-1931)

Columbia, New York ca april 1916
E 2834 (matrisnr 43819-1) Gluntens vigilans (m. Mossberg)
E 2834 (matrisnr 43822-1) Nattmarschen i Sanct Eriks gränd (m. Mossberg)
E 2876 (matrisnr 43818-1) Hvad det är skönt ändå (m. Mossberg)
E 2876 (matrisnr 43821-1) Visst va vi lite mosiga, Gluntens misstag (m. Mossberg)

Bäckman, Edvin (ten?)

Pathé, Finland ca 1910
27038 (även US 7009) Hvad det är skönt ändå (m. Frey)
27039 (även US 7002) Gluntens moster (m. Frey)
27040 Afskedet på Flottsund (m. Frey)
27041 (även US 7003) Ur examenssexan (m. Frey)
27042 (även US 7003) Hulda skymning (m. Frey)
27043 (även US 7002) Gluntens svårmod (m. Frey)

Carlsten, Fred (ten)

Victor, New York 11/10 1926
79141 (matrisnr BVE36805-2) En solnedgång i Eklundshofskogen (m. Olsson)
79141 (matrisnr BVE36808-2) Huruledes månen intresserar sig för glunten och magistern (m. Olsson)
79282 (matrisnr BVE36806-2) Uppsala är bäst (m. Olsson)
79282 (matrisnr BVE36807-1) Vid brasan på magisterns kammare efter en stor middagsbjudning (m. Olsson)

Duett (på svenska, okända danska sångare)

Dansk Fonograf Magasin-cylindrar, Köbenhavn senast 1904
620 (100620) Nr 1, Minns du hur ödet
621 (100621) Nr 4, Herre min Gud
622 (100622) Nr 8, Nu tror jag det kan vara tid
623 (100623) Nr 14, Nu har jag sprungit

Frey, Hjalmar (bas, 1856-1913)

Pathé, Finland ca 1910
27038 (även US 7009) Hvad det är skönt ändå (m. Bäckman)
27039 (även US 7002) Gluntens moster (m. Bäckman)
27040 Afskedet på Flottsund (m. Bäckman)
27041 (även US 7003) Ur examenssexan (m. Bäckman)
27042 (även US 7003) Hulda skymning (m. Bäckman)
27043 (även US 7002) Gluntens svårmod (m. Bäckman)

Hagman, Carl (ten, 1872-1940)

Pathé, Norge ca 1909
17298 Här är gudagodt att vara (m. Saabye)

Hultén, Hugo (bar)

Columbia, New York ca juni 1916
E 2929 (matrisnr 44056-) Magisterns misslyckade serenad (m. Mossberg)
E 2929 (matrisnr 44058-) Uppsala är bäst (m. Mossberg)
E 2930 (matrisnr 44057-2) Bror, jag är ledsen (m. Mossberg)
E 2930 (matrisnr 44059-1) Hulda skymning (m. Mossberg)

Mossberg, Joel (bar, 1870-1943)

Columbia, New York ca april 1916
E 2834 (matrisnr 43819-1) Gluntens vigilans (m. Bergström)
E 2834 (matrisnr 43822-1) Nattmarschen i Sanct Eriks gränd (m. Bergström)
E 2876 (matrisnr 43818-1) Hvad det är skönt ändå (m. Bergström)
E 2876 (matrisnr 43821-1) Visst va vi lite mosiga, Gluntens misstag (m. Bergström)

Columbia, New York ca juni 1916
E 2929 (matrisnr 44056-) Magisterns misslyckade serenad (m. Hultén)
E 2929 (matrisnr 44058-) Uppsala är bäst (m. Hultén)
E 2930 (matrisnr 44057-2) Bror, jag är ledsen (m. Hultén)
E 2930 (matrisnr 44059-1) Hulda skymning (m. Hultén)

Olsson, Hugo (bar)

Victor, New York 11/10 1926
79141 (matrisnr BVE36805-2) En solnedgång i Eklundshofskogen (m. Carlsten)
79141 (matrisnr BVE36808-2) Huruledes månen intresserar sig för glunten och magistern (m. Carlsten)
79282 (matrisnr BVE36806-2) Uppsala är bäst (m. Carlsten)
79282 (matrisnr BVE36807-1) Vid brasan på magisterns kammare efter en stor middagsbjudning (m. Carlsten)

Saabye, Christian F (bar, 1875 - 1954)

Pathe, Norge ca 1909
17298 Här är gudagodt att vara (m. Hagman)

Wang-Holm, Aage (ten, 1881-1926)

Victor, New York 25/5 1916
67908 (matrisnr B17732-2) Här är gudagodt att vara (solo, andra delen av skivsidan som inleds med sången Hvarför skall man tvinga mig att sjunga)

Welander, N O (bar)

Electra, Chicago ca 1927

onumrerad (matrisnr 5205-1) Här är gudagodt att vara (solo, andra delen av skivsidan som inleds med Du gamla, du

Suomalaista laulutaidetta
3427g En kväll på kyrkogården ("Gluntarna")(G.Wennerberg). Gramophone 82029, 72044.

www.yle.fi/aanilevysto/firs/laulajat.htm - 143k - Cachad

Inspelning på islänska

Edda, Stemma 003
Magisterinn: Bergbór Páulsson
Glúntinn: O´lafur Kjartan Sigurdarson
Pianó: Jónas Ingimundarson
Recorded 28 och 29 júli 200

Inspelning på danska
Vi hade Ulrik Cold från Danmark här som solist med Örebro Konserthuskör och
Örebro-orkestern 1981 och på efterfesten kom det fram att han också sjöng
Gluntar så jag fick sjunga några med honom och sedan fick jag den LP han
spelat in.
/Erland Bohlin - januari 2007/

"Gluntarne" (Point P-5022). LP inspelad någon gång mellan 1977 och 1981
                    Magistern: Ulrik Cold                 
                    Glunten: Jörgen Klint
                    Piano: Johannes Mikkelsen
                    Gluntar: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19.

Baksidestexten inleds:
I de fleste danske hjem med klaver ligger Danmarks Melodibog og Gluntarne i
bunken med de höjest elskede og mests slidte nodeböger. Når först omsalget
er faldet af Gluntarne, KAN det vaere svaert at overbevise folk om, at de
IKKE er af Bellman... Det er jo også ligemeget... Men har man hört dem ud af

aftenen ved vigtige familjefester i den saerligt charmerande indfarvning af
diktionen, som de sydskandinaviske landsdeles mundarter så forbavsende
gavmildt kan give dem, må man tage dem til sig som den overordentlig
interskandinaviske forbrödrende virkelighed, de OGSÅ er.

Tiden er nu moden til at give svenskerne mulighed for at studere (og laere
af) dette fascinerende (i svenske örer muligvis sub-kulturelle) faenomen. I
övrigt kunne man nok göre sig den ikke ganske usandsynlige forestilling, at
to danske studenter have mödtes i Uppsala, havde drukket sammen og sunget
sammen uden gensidigt at opdage, at den anden var en landsmand. Har De
nogensinde hört en svensker synge "Fliv, Fygl, flif over Fyresöens Vove"?

Om Jörgen Klint: "Gluntarne" har J.K. omtrent fået ind med modermaelken.
idet han havde to morbrödre, som - akkompagneret af hans mor - sang
"Gluntarne" ved familiefester o.lign.
 fria)

Arrangementer som findes på Det Kongelige Bibliotek i København

                         2-55558     En solnedgång i Eklundshofs skogen                  Beka DP 1245
                                          af "Gluntarne"
                                          Wennerberg
                                          BarytonHenrik Dahl & Kgl. kammersanger bas Helge Nissen
 
                         2-55560     Afskedet på Flottsund                                        Beka DP 1248
                                          af "Glunterna"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen

                         2-55562     Nattmarschen i Sct. Eriks Gränd                         Beka DP 1245
                                          af "Gluntarne"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen
 
                         2-55568     Slottsklockan                                                       Beka DP 1248
                                          af "Gluntarne"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen
                                          Uppsala är bäst                                                    Parlophon DP 1244
                                          af "Gluntarne"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen
 
                                          En månskensnat på Slottsbacken                         Parlophon DP 1244
                                          af "Gluntarne"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen
 
                                         En solnedgång i Eklundshofs skogen                     Parlophon DP 1245
                                          af "Gluntarne"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen
 
                                          Nattmarschen i Sct. Eriks Gränd                         Parlophon DP 1245
                                          af "Gluntarne"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen
 
                                          Magisterns misslyckade serenad                            Parlophon DP 1246
                                          af "Gluntarne"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen
 
                                          Gluntens svårmod                                                 Parlophon DP 1246
                                          af "Gluntarne"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen
 
                                         Vid brasan på Magistern kammare                        Parlophon DP 1247
                                          af "Gluntarne"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen
 
                                          Gluntens misstag                                                  Parlophon DP 1247
                                          af "Gluntarne"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen
 
                                          Slottsklockan                                                       Parlophon DP 1248
                                          af "Gluntarna"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen
 
                                          Afskedet på Flottsund                                          Parlophon DP 1248                     
                                          af "Gluntarna"
                                          Wennerberg
                                          Henrik Dahl & Helge Nissen

Här kommer en hälsning från en Glunt-vän i Danmark –
Hejsan Glunt-Akademin! Her er hvad jag har af plader med sange fra Gluntarna. Hvis der dukker flere op, ved jag nu hvor jag skal sende ”besked”.
Länk till den översända listan

Parlophon/Beka indspilninger er formentlig fra 1924-25
Hilsen
René Aagaard  (E-post rene.aa@live.dk)
12 augusti 2009
  

Inspelning Finland ca 1965
Jag har spårat upp en gluntinsjungning med fyra gluntar - Nris  I,  III,  XIV,  XXIX -  från ca 1965 med glunten Bo-Gösta Öblom   /  magistern Börje Lång  /  och pianisten Ilpo Tolvas.  Det var ju vi som framträdde i Uppsala för två år sedan.  Den är gjord för  Västra Nylands regionalradio (Yle) i Ekenäs, i samband med en gluntafton på Svenska Klubben därstädes.  Hallåman och samtidigt regional radiochef är fil.dr (svensk litt.) Henrik Cederlöf som i tiden sjöng II tenor i Brahe Djäknar, och som hängivet har gillat gluntar hela livet.

(Glunthälsning från Börje Lång juni 2009)
Utskriftsvänlig version (pdf-format)

11 5020-A  En Månskensnatt På Slottsbacken
                   Gluntsång av Percy Richards och Erik Janson [mit Klavierbegleitung  (Schwedisch gesungen)

 5020B  Impromptubalen   03940ml
              Gluntsång av Percy Richards och Erik Janson [mit Klavierbegleitung] (Schwedisch gesungen)

 
 5021A  Dagen  Därpå  03941m1
               Av Percy Richards och Erik Janson [?mit Klavierbegleitung] (Schwedisch gesungen)


5021-B  Nu Tror Jag Det Kann Vara  Tid   03942ml
              Av Percy Richards och Erik Janson [?mit Klavierbegleitun  (Schwedisch gesungen)


3CD-BOX - Sommarstämning. (vilka som sjunger Gluntar här framgår inte).

För oss i Sverige är sommaren en väldigt speciell årstid och det är inte så konstigt att några av de mest älskade sångerna och melodierna har just sommaren som tema. Många, många av dessa älskade sånger och melodier hittar du i 3CD-boxen "Sommarstämning". Visor, körsånger, instrumentala verk, schlagers, ja, det mesta du kan tänka dig på temat "sommar" hittar du här. En självklar höjdpunkt är när Jussi Björling sjunger den dramatiska "Till havs" men här finns mycket annat att upptäcka och glädja sig åt! Inte minst priset – 3CD-skivor för under hundringen!
Den blomstertid nu kommer – Fjäriln vingad – Så skimrande var aldrig havet – Utskärgård – Visa vid vindens ängar – Idas sommarvisa – Calle Schewens vals – Ta mig till havet – Ute blåser sommarvind – Sommarpsalm m m.
Bland medverkande artister kan nämnas Jussi Björling, Nicolai Gedda, GöteborgsMusiken, Olle Adolphson, Göteborgs Gosskör, Stefan Ljungqvist, Drottningholms Kammarorkester m fl. CD 1 Där ingår som nr 14 "Här är gudagott att vara
Lauritz Melchior baryton 1913-15, tenor 1920-21 DACOCD 312
Items 1-8 sung in Swedish with Holger Hansen, bass
Items 9-12 sung in Danish, and like 1-8 with piano accompaniment. Items 13-25 sung in Danish and with anonymous orchestral accompaniment unless noted.
 [ 1 ] Gunnar Wennerberg (1817-1901) Gluntarne Uppsala är bäst (Uppsala is best) 2:40   NP 745ar (84319)
 [ 2 ] Gluntarne Glunten på foreläsning (The lecture) 2:43    P 744ar (84318)
 [ 3 ]luntaarne En solnedgang i Eklundshofsskogen  (Sundown in Eklundshof) 4:11  NP 314as (084031)
 [ 4 ] Gluntarne Nattmarschen i Sanct Eriks gränd (A march by night) 3:12  NP 746ar (84320)
 [ 5 ] Gluntarne Dagen därpå (The morning after) 2:59  NP 772ar (84307)
 [ 6 ] Gluntarne Magisterns misslyckade serenad (The unlucky serenade) 3:56 NP 313as (084032
 [ 7 ] Gluntarne Slottsklockan (The Castle Bell) 3:06   NP 742 1/2ar (84316)
 [ 8 ] Gluntarne Avskedet på Flottsund (Parting at Flottsund) 3:09   NP 743ar (84317)

Sångare: Edvin Bäckman och Hjalmar Frey
 
1.  Hvad det är skönt
     Gluntens moster
 
2.  Avskedet på Flottsund
     Här är gudagott...
 
3.  Hulda skymning
     Gluntens svärmor
 
Tipsaren Ragnvald Johannes kommenterade: Observera titeln Gluntens svärmor. Det är den lustigaste titel jag hittills sett. Gluntens svärmod har jag noterat tidigare. I det finländska fallet torde det röra sig om Gluntens svårmod eftersom mostern ju finns med på skiva nr 1.

P 5022 Gunnar Wennerberg. Gluntarne. Gold (bar.) Klint (bass) Mikkelsen (piano). Danish issue. £5. ORYX 1812 SS Wesley. Lumsden/New College Oxford. £2 .

Bertil och Ingemar Arn: 13 Gluntar med Jan Kristoferson och Claes Wirsén vid pianot. Inspelad 2004, producerad 2005.

<<<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<<<<Första sidan