Gluntar i litteraturen

Nedan återges texter av Lotten von Kræmer, August Strindberg, Hjalmar Bergman,  E.A. Karlfeldt, Gustaf Fröding, signaturen L.S. Bo Bergman, Ossian Nilsson, Paul Nilsson, Johannes Edfeldt, Nils-Magnus Folcke, Sten Selander, Ture Nerman, Birgit Th. Sparre, Einar Malm, Alf Henrikson, Per-Erik Wahlund, Karl-Gustaf Hildebrand, Germund Michanek,
Ulf Peder Olrog, Birger Christoffersson, Arne Appelqvist,  Håkan Nesser, Torgny Lindgren, Björn Barlach, Christer Åsberg och Carina Burman.
Läsarna är välkomna att bidra med fler exempel!
 
*******
Lotten von Kræmer
 
August Strindberg

Hjalmar Bergman

E.A. Karlfeldt
 
Gustaf Fröding

signaturen L.S.

Bo Bergman

Ossian Nilsson

Paul Nilsson

Johannes Edfeldt


Nils-Magnus Folcke

Sten Selander

Ture Nerman

Birgit Th. Sparre

Einar Malm
 
Alf Henrikson

Per Erik Wahlund

Karl-Gustaf Hildebrand

Germund Michanek

Ulf Peder Olrog

Birger Christoffersson
 
Arne Appelqvist

Håkan Nesser

Torgny Lindgren

Björn Barlach

Christer Åsberg

 
Exkurs:
Carina Burman


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan